Химикали за пречистване на водата

ХИМИКАЛИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДАТА – ДЕЗИНФЕКТАНТИ, АЛГИЦИДИ, КОАГУЛАНТИ. ДЕЗИНФЕКТАНТИ БЕЗ СЪДЪРЖАНИЕ НА ХЛОР

Дезинфекция – Дори когато водата изглежда прозрачна и чиста, в нея е възможно да има болестотворни вируси и бактерии, които рапространяват болести и зарази. Това е главната причина водата в басейните да се дезинфекцира. Обикновено водата се дезинфекцира с хлор. Той е най-силния окислител от химическата си група си, в която също са включени бром и йод. Кислород също се употребява за дезинфекция на водата на басейна, но не трябва да се забравя, че е по-слаб окислител от хлора, и веднъж месечно е необходимо басейна да се третира шоково с хлор. Когато във водата се добави хлор, една част от него дезинфекцира водата, а другата част остава като „присъствие” във водата – нарича се „свободен активен хлор” – той присъства във водата, и при замърсяване веднага реагира със замърсителя и го отстранява.

При дезинфекция с хлор се употребяват бърз хлор (СТХ200 и производните му), и бавен хлор (СТХ300, СТХ390, СТХ392). Той бива на гранули/прах – обикновено бързия хлор СТХ200, и на таблети по 200 грама за бавния хлор (таблетите по-лесно се слагат в кошничките на скимерите).  Бързия хлор се използва за шоково третиране на водата в басейна – при първоначално пускане, както и всеки месец.  При първоначално пускане на басейна трябва да се има предвид, че всички тръби и съоръжения по веригата на водата  са замърсени – нали са текли строителни работи преди завършването на басейна (също така напролет – водата е застояла, и т.н.). Бързия хлор действа наистина бързо – до 5 минути се е разтворил, и започва да дезинфекцира водата.  Също така и действието му преминава бързо, но водата вече е чиста. Идва ред на бавния хлор. Той се използва, за да създаде депо във водата, което да може да реагира веднага при замърсяване – нарича се „свободен активен хлор”. Той започва да действа до 3 часа след добавянето му във водата, и действа дълго време – една таблета от 200 грама третира 20м3 вода за една седмица (това са ориентировъчни дози). Хлорът избива микроорганизмите, бактериите и вирусите във водата, и я прави безвредна за човешкото тяло. Както всеки химикал, в зависимост от концентрацията на хлора е неговото действие – следи се съдържанието на свободен активен хлор да е в порядъка на 1-ррм. При високи концентрации хлора става токсичен и отровен за човека. Прочетете внимателно упътванията на опаковката, и следвайте инструкциите, за да избегнете нещастни случаи.

Корекция на рН – водороден показател на водата – показва нивото на нейната киселинност/алкалност. Рразличните химикали действат във водата по различен начин при различно рН. Например хлора действа най-добре при ниско рН, а коагуланта – при високо. Затова следим рН на водата в басейна да бъде в границите 7.2-7.6- оптимално състояние. Така правим необходимия компромис – хлорните препарати действат добре, също така и коагулантите имат добър ефект. Ниското или високото рН дразнят очите, гърлото и лигавиците в човешкото тяло, затова е особено важно да се следи нивото му. От серията на СТХ използваме СТХ10 за намаляване, а СТХ20 – за повишаване на рН на водата в басейна. За да запазите рН в тези граници, проверявайте всеки ден с тестер нивото му, и при нужда го коригирайте.

Алгицид – мерки срещу алгите. Водораслите са едноклетъчни организми, които се развиват и размножават много бързо във водата на басейна, особено при по-високи температури. Спорите ан водораслите се внасят във водата и чрез вятъра и дъжда, ако басейна е на открито. За да се предитврати тяхното развитие, се употребяват препаратите СТХ60 и СТХ500S.

{START_COUNTER}