Пречистване на водата в басейни

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДАТА – МЕХАНИЧНО И ХИМИЧНО

Водата в басейните трябва да се поддържа чиста и обеззаразена – най-лесно човек се заразява с болести и кожни заболявания от водата. Технологията на пречистване на басейните е на две нива – механично, и чрез химикали.

Механично почистване на водата – чрез филтрация. Чрез помпа водата се засмуква от басейна, нагнетява се във филтър (пясъчен или картушен), и се връща в басейна. Басейните биват дв типа – басейни със скимери, и басейни тип „външен преливник” .Водата се поема то басейна посредством съоръжения, наречени скимери и подови сифони. Скимера е конструиран така, че да поема повърхностните води на басейна, които обикновено са най-замърсени. В него има кошничка, която предотвратява попадането на отпадъци в тръбите. Подовия сифон поема мръсните води от дъното на басейна, а също така се използва и за изпразване на същия. И скимера, и подовия сифон са свързани чрез ПВЦ или друг тип тръби с помпата във филтрационното помещение на басейна. След филтъра, филтрираната вече вода се подава в басейна чрез стенни или дънни дюзи. Те са специално изработени елементи, които подават водния поток по точно определн начин. При басейн с външен преливник водата прелива сама през борда на басейна, поема се от преливната решетка, която е монтирана по целия периметър на басейна, и гравитачно се отвежда в компенсаторен резервоар. Той служи за изравняване на водните обеми на прелялата и на подадената чиста вода. Компоненти на системите :

Басейн със скимери  – подови сифони, скимери, тръбна разводка, помпа, филтър, тръбна разводка, вливни дюзи. Ниворегулираща система за следене и коригиране на нивото на водата в басейна.

Басейн тип „външен преливник” – подови сифони, външен преливник, смукателна дюза за включване на подочистачка, помпа, филтър, тръбна разводка, вливни дюзи. Ниворегулираща система за следене на нивото в комепнсаторния резервоар.

Видове филтри – пясъчен, картушен и диатомитен.

Пясъчен филтър – най-разпространения модел филтър за басейни. Представлява съд, в който има пясък с точно определена гранулометрия. Водата се подава от горната част, филтрира се, и излиза чиста от долната част на филтъра. Обикновено в комплекта са предвидени шестпътен вентил за манипулации с филтъра (вентила служи за превлкючване на режимите на работа на филтъра- филтрация, промивка/почистване на филтъра, изплакване, изпразване, рециркулация, затворен), манометър (той стои на капака на филтъра, и служи за индикатор за замърсяването на пясъка – тъй като водата се подава отгоре, при замърсен пясък тя по-трудно преминава през него, и налягането е по-високо. Следователно е нужна промивка). Предимство е, че пясъка се сменя на период от 3 – 5 години при правилна експлоатация. Недостатъци – нужна е канализация, в която се изхвърлят големи количества замърсена вода от промивките на филтъра.

Картушен филтър – представлява нагъната хартия или текстил, през която се филтрира водата. При хартиените филтри живота им е от порядъка на една година – годишен консуматив, а текстилните могат да издържат до две години. Обикновено басейните на Интекс са оборудвани с картушни филтри. Предимство е, че се филтрацията е на по-високо ниво от тази на пясъчните филтри, и не се употребява коагулант, но за сметка на това филтъра се сменя често. Не е нужна канализация, мие се на чешмата, или с градинския маркуч.

Диатомитен филтър – филтър, пълен с фина неорганична смес, през която водата се филтрира безупречно. Не се употребява коагулант, но цената на оборудването е висока. Също така диатомитния пълнеж се допълва периодично. Необходима е канализация за промивката филтъра, и самия той е оборудван с шестпътен вентил.

Химично пречистване на водата в басейните – дезинфекция, корекция на рН, мерки срещу алгите (едноклетъчно зелено водорасло), и коагулация (уедряване на замърсителите, които преминават през филтърния пълнеж, и правят водата да изглежда мътна).

{START_COUNTER}