ПРОГРАМА ЗА ЕЖЕДНЕВНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ВОДАТА В БАСЕЙНА

1. Измервайте нивото на рН на водата ежедневно, и си водете дневник, като описвате и атмосферните условия. Така ще имате възможност да реагирате навреме и с необходимите точни действия;

2. Измервайте нивото на свободния остатъчен хлор във водата, като го поддържате в границите 0.5-2г/м3 (ррм) – чрез таблети СТХ392, СТХ370(1 таблета СТХ392/370 на 20м3 седмично), или гранулиран бавен хлор СТХ300 (3г/м3 ежедневно );

3. Веднъж седмично, както и след дъжд, добавяйте алгицид СТХ60 – 2.00л/100м3 за първоначално третиране, и 0.5л/100м3 седмично – така няма да позволите на водата да позеленее;

4. Веднъж седмично добавяйте коагулант във водата – СТХ41 – 1.5л/100м3 за първоначално третиране, и 0.5л/100м3 седмично. Така водата Ви ще остане бистра и прозрачна, и ще Ви спести ежедневното почистване на дъното;

5. Почиствайте веднъж седмично кошничките на скимерите и на предфилтъра на филтрационната помпа;

6. Ежедневно почиствайте повърхността на басейна с кепче от паднали листа и други замърсители;

7. Следете манометъра на филтъра, и при нужда правете своевременно промивка – така ще предотвратите аварии, и водата Ви ще бъде чиста;

8. Следете нивото на водата в басейна, при нужда доливайте, но веднага проверете нивото на рН, и добавете ноебходимите химикали;

9. Когато сезона приключи, продължете да третирате водата, докато температурите паднат под 15 градуса. Тогава вземете мерки за зазимяване на басейна.

{START_COUNTER}